Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Gastronomie Kultura v Praze

Světový den chleba v Břevnovském kláštěře

Již 100 let jsme samostatnou republikou. Stejné výročí slaví i moderní pekařské řemeslo v Čechách a na Moravě. 15. října 2018 se uskutečnil symbolicky v prostorách Břevnovského kláštera, odkud se roku 993 datuje první zmínka o výrobě chleba v Praze desátý ročník Světového dne chleba, svátek základní lidské potraviny a zároveň oslava pekařské profese. Hlavním oslavencem dne byl národní poklad, který je mnohem starší – tradiční český chléb. Cílem akce, kterou každoročně organizuje Svaz pekařů a cukrářů ČR, byla propagace kvalitního českého chleba a posílení úcty a vážnosti k tomuto gastronomickému fenoménu.

Program konference

V rámci konference zazněla řada aktuálních informací o výrobě a kvalitě chleba, trendech na trhu a vývoji spotřeby chleba. Viera Šedivá, náměstkyně ministra zemědělství, zmínila připravovanou komoditní vyhlášku, která umožní spotřebitelům lépe se orientovat v označování druhů chleba. Jiří Balabán, předseda představenstva SPaC ČR, zdůraznil potřebu zvýšit úctu ke chlebu a jeho hodnotu v naší moderní společnosti. Zástupce generálního partnera Penny Market Radek Mlích poukázal na inovace a aktuální spotřebitelské trendy při nákupu chleba. Svoji lásku a úctu k chlebu vyznali převor Břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek, prezidentský kuchař Jaroslav Sapík, pekař českých olympioniků Karel Rendl a trenér rychlobruslařek Petr Novák.

Chléb v proměnách staletí.

Chléb jako základní potravina ve výživě člověka se jako dlouhá červená nit táhne od úsvitu lidstva od dob, kdy se na Zemi objevil první člověk moudrý, Homo sapiens, a z lovce
a sběrače se postupně stal zemědělec. Plánovité pěstování rostlin vedlo ke komplexním sociálním proměnám a ke vzniku prvních civilizací. Objev chleba byl významnou událostí
ve vývoji člověka jako druhu. O jeho důležitosti svědčí následující svědectví napříč dějinami: Staří Sumerové chlebu přiřkli duši, v Mezopotámii se stal chléb součástí hieroglyfického
znaku pro potravu, arabština používá pro pojmy chléb a život totéž slovo. Když Francouzi chtějí člověka pochválit, řeknou, že je „dobrý jako chléb“. O významu chleba v našich dějinách svědčí i starý slovanský zvyk vítat hosta chlebem a solí. Putování chleba v proměnách staletí a tisíciletí je dlouhé, pestré a inspirativní.
V Praze se v roce 1387 připomíná 159 pekařů. Za vlády Jiřího z Poděbrad se peklo dvanáct druhů chleba: žemlový, žitný, nakyslý, mazancový, ječný, prosný, žaludový, jáhlový, pohankový, rýžový, perníkový a koláčový.
V 18. století podléhalo pekařství přísnému dohledu a předpisům. V případě zjištění lehčího či nekvalitního chleba, byli delikventi potápěni ve velkém pytli nebo koši do Vltavy. Od roku 1860 uvolnil nový živnostenský řád pekařství úplně.
Za první republiky – v roce 1930 bylo v zemi registrovaných 13 341 pekáren ve kterých pracovalo 43 437 osob. Obvykle v pekárně pracoval pekařský mistr a jeho rodinní příslušníci, či 1-2 pomocníci. V roce 1924 vydalo „Ministerstvo pro zásobování lidu“ směrnice pro kalkulace cen pečiva a chleba.
V 70. letech jsou v jednotlivých okresech a krajích stavěny pekařské výrobní kombináty průmyslového charakteru, které vyrábí chléb na moderním zařízení (výrobníky kvasu, automatické tvarování a kynutí, pásové plyn. pece), dochází k velké koncentraci výroby a zvýšení produktivity práce.
Po roce 1989 – privatizace všech výrobních kapacit, dochází k renesanci řemeslných pekáren, prosazují se nové technologické trendy, s rozvojem trhu raketově vzrůstá sortimentní nabídka, výrobci se sdružují do výrobně-obchodních uskupení.
V současné době vyrábí chléb a pekařské výrobky v ČR okolo 750 klasických výrobců – průmyslových a řemeslných pekáren. Pekárny provozují vedle výroby i prodej svých čerstvých výrobků ve firemních prodejnách. Nabídka pekařského sortimentu zákazníkům je jedna z nejlepších v Evropě. V marketech se prosazuje trend dopékání zmrazených polotovarů. Pekárenský obor je kapitálově v českých rukou (výjimkou jsou pekařské výrobny nadnárodních obchodních řetězců), zaměstnává okolo 20 tis. pracovníků, roční obrat činí 25 mld Kč.
    

Světový den chleba

Podobné příspěvky

Letní Letná Light v Letenských sadech

Afri

CHODOVSKÁ TVRZ VYSTAVUJE 4 GENERACE: KMENTOVI A ZOUBKOVI

Petr Ondrášek

Srovnání majonézových salátů – kvalitní se obejdou bez barviv i látek zvýrazňujících chuť

Afri

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady