Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kulinářské speciality Restaurace Zprávy z Prahy

Češi jsou na tuzemskou spotřebu piva hrdí

Praha, 2. prosince 2014 – Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR zveřejnilo aktuální data, která se týkají vztahu Čechů k pivu. Z výzkumu vyplývá, že 90 % české mužské populace aktivně pije pivo, a to ať už se jedná o pivo samotné, pivní mixy či jeho nealkoholickou podobu. Mezi ženami činí tento podíl více než polovinu, konkrétně 56 %. Zajímavým trendem je pokles spotřeby nealkoholického piva, na jehož úkor se rozrostla skupina konzumentů pivních mixů. Podle více než 77 % lidí však obliba pivních mixů neznamená ohrožení výsostného postavení piva jako tradičního nápoje Čechů.

Český svaz pivovarů a sladoven představil letošní výsledky výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV týkající se vztahu obyvatel České republiky k pivu. Ten potvrdil obecně proklamovaný odlišný vztah mužů a žen k pivu a jeho konzumaci. Podle Centra pro výzkum veřejného mínění 42 % mužů nejčastěji navštěvuje pivnice či hospody, zatímco 35 % žen si při výběru restauračních zařízeních vybírá mezi kavárnou a restaurací. Zatímco téměř 80 % mužů si v podnicích objednává pivo, ženy si nápoje pečlivě vybírají. „Vztah žen k pivu je sice specifický, nicméně v lecčem se od mužského chování neliší. Například 19 % žen si při posezení s přáteli objedná právě pivo. To jen dokazuje, že ten tradiční lidský rituál „jít na jedno pivo“ je důležitým elementem udržování vztahů mezi lidmi, ať už se jedná o ženy či muže. Nicméně když si vezmeme skupinku pěti mužů v hospodě, čtyři z nich budou před sebou mít pivo. U žen je ten poměr obrácený,“ vysvětluje největší rozdíly ve vztahu k pivu PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. z Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR.

Podíl konzumentů piva v české populaci se u mužů oproti loňskému roku příliš nezměnil (90 % oproti 91 %), u žen poklesl o čtyři procentní body (56 %). Zatímco nejčastěji pijí pivo muži ve věku
45-59 let (93 %), mezi ženami je nejaktivnější věková skupina 30-44 let (62 %), následovaná těmi ve věku 18-29 let a 45-59 let (58 % respektive 57 %). „Ačkoli podle letošních výsledků podíl žen pijících pivo v loňském roce mírně poklesl, celkově tento trend nevybočuje z již 10 let probíhajícího výzkumu. Časová řada nám říká, že ten podíl žen pijících pivo dlouhodobě osciluje mezi 60-50 %,“ říká dále Jiří Vinopal.

Výrazně se nezměnil ani postoj Čechů k nealkoholickému pivu. Od roku 2007, kdy v Centru pro výzkum veřejného mínění zkoumají právě vztah obyvatel k nealkoholické podobě piva, je názor obyvatel konzistentní. I nadále platí názor, že nealkoholické pivo není náhradou za to alkoholické. Dokládají to i letošní výsledky průzkumu: pouze 44 % mužů a 20 % žen si myslí, že je nealkoholické pivo adekvátní alternativa. Důvod, proč Češi nealkoholickému pivu příliš neholdují, zcela jistě souvisí s jakousi vybíravostí Čechů, co se piva týče. Konzumenti piva jsou totiž poměrně vyprofilovanou sortou lidí, zejména pak co se týče mužů. „Devět z deseti mužů je schopno z patra jmenovat oblíbenou značku svého piva. V případě opačného pohlaví má sedm žen z deseti jasnou představou o tom, které pivo jim chutná. Nejdůležitější pro ně bývá specifická nahořklá chuť, která u nealkoholických piv skutečně není tak výrazná,“ popisuje specifické chování českého pivního národa Vinopal. Konkrétně 84 % mužů a 67 % žen tvrdí, že při výběru piva je pro ně důležitá chuť. Zajímavostí je, že celých 57 % mužů a jen o 6% méně žen se při výběru ohlíží na místo výroby. Stále však převládá podíl těch, kteří se při nákupu piva ohlížejí více na cenu než na místo výroby.

Mezi muži je přibližně čtvrtina těch, kteří nikdy neochutnali žádný pivní mix. Ten je stále oblíbenější zejména mezi ženami, neboť mnohdy potlačuje specifickou hořkost piva. Mezi ženami ve věku 18 let a více, pivní mixy ochutnalo okolo 66 % žen. Ženy jsou zároveň v pravidelnosti pití pivních mixů před muži – pravidelně jej pije 30 % žen, zatímco mužů pouze 24 %. Přesto pivní mixy většina obyvatel republiky nepovažuje za pivo, převažuje přesvědčení, že se jedná o svébytný druh alkoholického nápoje. I tak jej většina považuje za dobrý způsob rozšíření nabídky pivovarů.

Jedním ze zkoumaných faktů byl také vztah Čechů k obecně proklamované vysoké spotřebě piva v zemi. Ostatně Češi dlouhodobě patří k největším konzumentům piva na světě (v přepočtu na jednoho obyvatele). Podle průzkumu jsou na tento fakt náležitě hrdí především muži (38 %), zatímco u žen je toto číslo o více než polovinu nižší (15 %). Naopak až 28 % příslušnic něžného pohlaví by se tímto prvenstvím nejraději vůbec nechlubilo. Téměř jedné třetině lidí je pak vysoká spotřeba piva v České republice takříkajíc jedno. Obecně platí, že jsou Češi na pivo a jeho spotřebu v zemi hrdí.

O ČSPS:

Český svaz pivovarů a sladoven sdružuje pivovary, sladovny a další instituce, které se přímo či nepřímo podílejí na výrobě piva v České republice. Svaz navazuje na dlouhou tradici, jejíž počátky spadají do druhé poloviny 19. století. V té době jsou na našem území zakládány první profesní pivovarské a sladařské organizace. Současná podoba svazu pochází z roku 1991, kdy se podařilo profesní organizaci pivovarníků a sladovníků obnovit. V současnosti svaz sdružuje 24 pivovarských společností, 7 sladoven a 20 přispívajících členů. Mezi přispívajícími členy jsou výrobci pivního skla, etiket, technologických a technických zařízení pro pivovarský sektor, vzdělávací instituce atd. Hlavním cílem svazu je prosazování a obhajování práv a společných zájmů svých členů. Podporuje rozvoj aktivit, které přispívají k řádnému provozování předmětu činnosti členů, zajišťuje kontakty s legislativními orgány a příslušnými orgány státní správy. Svaz zastupuje zájmy svých členů i na mezinárodním poli v pivovarských a sladařských institucích a organizacích.

Další informace naleznete na webových stránkách www.ceske-pivo.cz

Podobné příspěvky

Na jihu Čech se natáčí nový historický seriál Krčín

Jaroslav Hauer

Na pultech novinových stánků v Praze i okolí se objevil opět nezávislý Pražský zpravodaj pro Prahu a střední Čechy.

Afri

Tip na vánoční dárek – zdravá a pohodlná obuv

Afri

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady