Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
bezpečnost Zahraniční politika

MEZINÁRODNÍ DEN PROTI JADERNÝM ZKOUŠKÁM

stop

18. června 2009 při slavnosti věnované 20. výročí ukončení jaderních testů v lokalitě Semipalatinsk, a také 1. července 2009 při zahájení III. Kongresu vůdců světového a tradičního náboženství, Prezident Republiky Kazachstán N.A. Nazarbajev vystoupil s iniciativou vyhlásit 29. srpna Světovým dnem boje za zákaz jaderných zbraní.

Po získání nezávislosti v roce 1991 se Kazachstán vzdal čtvrtého nejničivějšího arzenálu jaderných zbraní na světě zděděného ze Sovětského svazu a 29. srpna 1991 uzavřel největší jaderné testovací místo Semipalatinsk, které bylo nejvýznamnějším příspěvkem k posílení režimu nešíření.

AstanaV důsledku dlouhého schvalovacího procesu byl prvnímu výboru Valného shromáždění OSN předložen návrh usnesení „Mezinárodní den proti jaderným zkouškám“. Usnesení podpořilo 26 států.

Dne 2. prosince 2009 byla přijata rezoluce Valného shromáždění OSN, která prohlašuje 29. srpna za Mezinárodní den proti jaderným zkouškám, kdy se budou každoročně pořádat akce, aby světu připomněly strašlivé důsledky jaderných zkoušek a zabránily jejich obnovení v budoucnosti. Toto datum, 29. srpna, je považováno mezinárodní společností za důležité jakožto den oficiálního uzavření testovacího místa Semipalatinsk, které má historický význam nejen pro Kazachstán, ale pro celé lidstvo.

Usnesení vyzývá všechny členské státy, systém OSN, celou společnost, akademiky, média a jednotlivce, aby si náležitě připomněli Mezinárodní den proti jaderným zkouškám, a to i s využitím všech možnosti šíření.

Mezinárodní den proti jaderným zkouškám se poprvé konal v roce 2010. Od té doby se tento den každoročně po celém světě slaví různými událostmi, včetně sympozií, konferencí, výstav, soutěží, publikací, přednášek na akademických institucích, zpravodajských pořadů a dalších akcí. Organizace spojených národů také každoročně pořádá akce, které se konají při příležitosti tohoto dne.

AstanaDne 26. srpna 2010 v Astaně byla uspořádána konference věnovaná mezinárodnímu dni, za účasti výkonného tajemníka přípravné komise CTBTO T.Toth, vedení IAEA a dalších mezinárodních organizací.    V důsledku toho účastníci konference přijali výzvu, mezi nimiž byl zvláště zaznamenán obrovský přínos prezidenta republiky Kazachstán N. Nazarbajeva k celosvětovému procesu jaderného odzbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení, který učinil historické rozhodnutí o dobrovolném vzdání se republiky Kazachstán z držení jaderných zbraní a o uzavření jednoho z největších jaderných testovacích míst na světě. Odvolání rovněž vyzývá k brzkému vstupu CTBT v platnost.

Ve dnech 12. – 13. října 2011 se ve městech Astana a Semey konalo mezinárodní fórum „Pro svět bez jaderných zbraní“ věnované 20. výročí nezávislosti Kazachstánu a 20. výročí uzavření jaderného testovacího místa Semipalatinsk.

Yukiya-Amano-IAEA-DG-D-Calma-IAEAFóra se zúčastnil generální ředitel IAEA Yu. Amano, Výkonný tajemník Přípravné komise pro Organizaci Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek T.Toth, Generální tajemník SCO M. Imanaliev, první náměstek ministra energetiky USA D. Poneman, bývalý prezident Jihoafrické republiky, Laureát Nobelovy ceny F. de Klerk, americký kongresman E. Faleomavaega, starosta Nagasaki T. Taue, vedoucí a zástupci jiných mezinárodních organizací, zástupci parlamentů Francie, Velké Británie, Norska, Japonska, vedoucí akreditovaných diplomatických misí, zástupci akademické sféry a nestátních organizací.

Výsledkem bylo, že účastníci konference přijali deklaraci Astany. Bylo uznáno, že prohlášení 29. srpna jako Mezinárodní den proti jaderným zkouškám by přispělo k cílům jaderného odzbrojení a nešíření, celosvětovému zákazu jaderných zkoušek a světu bez jaderných zbraní.

Ve dnech 27. – 29. srpna 2012 se ve městech Astana, Semey a Kurčatov konala mezinárodní konference „Od zákazu jaderných zkoušek do světa bez jaderných zbraní“, věnovaná k Mezinárodnímu dni proti jaderným zkouškám a 21. výročí uzavření jaderného testovacího místa Semipalatinsk.

Konference se zúčastnili vůdci a poslanci parlamentů ze 46 zemí světa, včetně 3 předsedů parlamentů, 4 místopředsedů parlamentů, řady předsedů výborů, jejich zástupců a členů parlamentů. Konference se navíc zúčastnili významní představitelé mezinárodních organizací, politici, přední odborníci a vědci, zástupci vlád, mezinárodní a domácí nestátní organizace a média.

prezident Republiky Kazachstán Kassym-Zhomart Tokajev
prezident Republiky Kazachstán Kassym-Zhomart Tokajev

Z tribuny konference prezident republiky Kazachstán N.A. Nazarbajev oznámil zahájení mezinárodního projektu „ATOM“ (Abolish Testing: Our Mission), vyzval účastníky konference a všechny lidi dobré vůle na podporu projektu „ATOM“ podepsáním elektronické petice vládám světa s výzva navždy opustit jaderné testy. Hlava státu znovu vyzvala k brzkému vývoji a přijetí Všeobecné deklarace světa bez jaderných zbraní.

Cílem projektu ATOM je dosáhnout skutečné a trvalé změny shromážděním lidí z celého světa v boji za konečné ukončení testování jaderných zbraní a v konečném důsledku osvobození světa od jaderných zbraní.

V rámci projektu může kdokoli na Zemi, kdo se staví proti jaderným zbraním, podepsat petici online a tím pomoct vládám po celém světě, které požadují trvalé ukončení jaderných zkoušek, dosáhnout brzkého vstupu v platnost Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek, a tak učinit důležitý krok směrem k budování světa bez jaderné hrozby.

Od oznámení této iniciativy probíhala prezentace projektu po celém světě, v rámci kterého byly pořádány výstavy obrazů slavného umělce, čestného velvyslance projektu ATOM Karipbeka Kuyukova, který je sám obětí jaderných zkoušek na testovacím místě Semipalatinsk.

Projekt ATOM byl představen v Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v Haagu; v sídle kanceláře OSN pro Evropu v Ženevě; v Senátu USA a ve výzkumných centrech ve Washingtonu; v sídle Komplexní organizace Smlouvy o zákazu jaderných zkoušek ve Vídni a v Japonsku (Tokio, Hirošima, Nagasaki), v nakladatelství novin “Argumenty a fakta” v Moskvě; v Nadaci Konrad Adenauer v Berlíně, jakož i v rámci zvláštního zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku a mezinárodních konferencí o humanitárních důsledcích jaderných zkoušek v Norsku (Oslo), Mexiku (Nayarith) a Velké Británii (Londýn, Edinburgh).

Největší událost v roce 2013, věnovaná Mezinárodnímu dni proti jaderným zkouškám, se konala 5. září v sídle OSN. Zvláštní schůze Valného shromáždění OSN se zúčastnil Prezident 67. zasedání Valného shromáždění OSN Vuk Jeremic, vedoucí představitelka ve sféře odzbrojení Angela Kane, Generální ředitel IAEA Jeffrey Shaw, výkonný tajemník CTBTO Lasina Zerbo, zástupkyně stálého zástupce při OSN Andreas Rieken, Zástupce lékařů občanské společnosti po celém světě pro prevenci jaderné války Andrew Kanter, a Enrique Roman-Morey, stálý zástupce Peru v OSN. Jménem Kazachstánu na mimořádném zasedání Valného shromáždění OSN, které se věnovalo Mezinárodnímu dni proti jaderným zkouškám, vystoupil ministr pro mimořádné situace republiky Kazachstán Vladimir Karpovich Bozhko.

V roce 2015 10. září v sídle OSN byl oslaven Mezinárodní den proti jaderním zkouškám ve formě neformálního zasedání v hale Poručenské rady, svoláné předsedou Valného shromáždění Johnem Ashem, za účasti skupiny vysoce postavených, vytvořené ve spolupráci se Stálou misí republiky Kazachstán při OSN.

Slavnostní zahájení pokračovalo prezentacemi na téma: Směrem k nule: Úloha OSN v jaderném odzbrojení a nešíření. Vystoupili: vedoucí představitelka OSN pro záležitosti odzbrojení Angela Kane, stálé představitel Filipín při OSN Libran Kabaktulan, Stálý zástupce Kanady při OSN Guillermo Rischinski a zástupce generálního ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii při OSN Jeffrey Shaw.

Účastníci setkání se dotkli klíčových otázek, jako jsou opatření pro další pokrok v oblasti jaderného odzbrojení a nešíření.

29. srpna 2016 se v Nur-Sultanu v rámci aktivace globálního protijaderného hnutí společně se známými poslanci nevládních organizací pro jaderné nešíření a odzbrojení (PNND) se konala mezinárodní konference „Budování světa bez jaderných zbraní“ věnovaná 25. výročí uzavření Semipalatinského jaderného polygonu.

Konference, na níž se sešli přední světoví poslanci, vedoucí mezinárodních organizací, starostové, náboženští vůdci, zástupci vlády a odborníci v oblasti jaderného odzbrojení, vynikla svým širokým dosahem, kvalitou účastníků a plodnou prací.

Konference se zúčastnili zástupci z více než 50 zemí. V důsledku konference byl přijat závěrečný dokument „Vize Astany: od radioaktivního zákalu do světa bez jaderných zbraní“.

Dne 29. srpna 2017 se za účasti prezidenta republiky  Kazachstán N. Nazarbajeva a generálního ředitele IAEA Y. Amana uskutečnilo slavnostní otevření budovy nízko obohacené uranové banky IAEA v huti Ulba. Tím, že Kazachstán poskytl své území pro umístění banky, dal další příspěvek k posílení nešíření zbraní hromadného ničení a vytvoření zcela nového mechanismu pro zaručené dodávky LEU do členských států IAEA.

Astana29. srpna 2018 v Astaně byla uspořádána mezinárodní konferenci Organizace smluv o zákazu jaderných zkoušek (CTBTO) „Vzpomínáme na minulost a podíváme se do budoucnosti.“ Akce se zúčastnili členové skupiny CTBTO Eminent People Group – známé mezinárodní osobnosti a aktivisté podporující vstup Smlouvy v platnost, jakož i mládežnická skupina CTBTO – mladí profesionálové a studenti z různých zemí.

V roce 2019 se konalo několik akcí věnovaných 29. srpnu.

29. srpna 2019 se tedy v Nur-Sultanu konal slavnostní ceremoniál předání „Ceny Nazarbajeva za svět bez jaderných zbraní a globální bezpečnosti“. Laureáti tohoto roku byli vedoucí zástupce Organizace pro komplexní smlouvu o zákazu jaderných zkoušek (CTBTO) Lassina Zerbo a již zesnulý generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Yukiya Amano

Ceremoniálu se zúčastnili zástupci rodiny Y. Amano – vdova Yukika Amano a bratr velvyslanec Mari Amano, jakož i další čestní hosté – zástupkyně generální ředitelky IAEA Mary Alice Hayward, bývalý italský minister zahraničí Franco Frattini, ex-generální ředitel OPCW Ahmet Uzumcu, bývalý náměstek generálního tajemníka OSN pro hospodářské a sociální věci Sha Zukang, Viceprezident NTI, britský bývalý ministr obrany Desmond Brown, spolupředseda Mezinárodního mírového úřadu Rainer Brown, mezinárodní expert Tariq Rauf.

Z podnětu ministerstva zahraničních věcí republiky  Kazachstán generální tajemník OSN A. Guterres poslal účastníkům slavnostního ceremoniálu videozáznam, ve kterém poznamenal, že svět bez jaderných zbraní, včetně zákazu jaderných zkoušek, zůstává v oblasti odzbrojení nejdůležitější prioritou OSN. V této souvislosti vyjádřil generální tajemník OSN vděk prvnímu  prezidentovi Kazachstánu Nursultanovi Nazarbajevovi za jeho závazek v této věci a za zavedení této ceny.

Kromě toho v rámci iniciativy sjednotit úsilí všech států, které jsou součástí jaderných zón, v rámci aktivace globálního protijaderného hnutí ve dnech 28. – 29. Srpna 2019 v Nur-Sultanu, spolu s Úřadem OSN pro otázky odzbrojení (UNODA), byl organizován seminář „Vývoj a posílení konzultačních mechanismů mezi stávajícími zónami bez jaderných zbraní“.

Konečně 29. srpna 2019 v New Yorku stálý zástupce Kazachstánu K. Umarov slavnostně předal sekretariátu OSN dokument o ratifikaci Smlouvy o zákazu jaderných zbraní (NPT).

Mezinárodní den proti jaderným zkouškám tak spolu s dalšími událostmi a činnostmi přispívá k vytvoření globálního prostředí, které nabízí optimističtější vyhlídky na přechod k světu bez jaderných zbraní.

26. srpna 2020 se bude konat událost ve formátu videokonference věnovaná Mezinárodnímu dni proti jaderným testům – 29. srpna. Na akci za účasti generálního tajemníka OSN A. Guterresa, předsedy Valného shromáždění OSN M. Bandeho, výkonný tajemník CTBTO L. Zerbo plánuje oficiálně představit prvního prezidenta Kazachstánu – Elbasy N. Nazarbajeva a bývalého finského prezidenta T. Halonena v novém jedinečném postavení – „mistři“ CTBTO “.

Během akce vystoupí ministr zahraničních věcí republiky Kazachstán M. Tleuberdi jménem Elbasy.

Kromě toho se v hlavních městech Spojených států a Velké Británie plánuje oficiální videokonferenční akce.

Dne 2. září 2020 tedy ve Washingtonu uspořádají Asociace pro kontrolu zbrojení amerických nevládních organizací a Centrum pro výzkum politik (SUNY-Albany) webinář na téma „Posílení normy zákazu jaderných zkoušek“, kterého se zúčastní odborníci z USA a RK v oblasti jaderného odzbrojení a nešíření.

8. září 2020 se v Londýně uskuteční webinář na téma „Mnohostranná spolupráce v období post-covid- šance dosáhnout světa bez jaderných zbraní“. Akce se zúčastní ministr pro evropské sousedství a Ameriku, náměstek ministra zahraničních věcí, poslanec parlamentu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska W. Morton, výkonný tajemník CTBTO L. Zerbo, generální ředitel Úřadu OSN v Ženevě T. Valovaya, náměstek ministra zahraničních věcí republiky Kazachstán E.Ashikbaev atd.

TZ / Galina / MediaStars

 

Podobné příspěvky

Mezinárodní investoři vítají vítězství hnutí OLaNO

Afri

Je první středa v měsíci, pravé poledne; Rozcestník Pavla Trauba

Redakce

Turecké sankce poškozují české oceláře

Afri

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady