Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz
12/13/2017

Farmaceutické firmy nám brání v uzdravení, zjistil zkušený lékař

Na vaše četná přání přinášíme exkluzivní rozhovor s MUDr. Karlem Erbenem, primářem poradny pro civilizační choroby v Praze

Být skutečné zdravý nemusí být pouze zbožným přáním mnoha lidí. Stačilo by zdánlivě málo: odstřihnout nitky všemocných zdravotnických firem, jimiž je protkán celý systém českého zdravotnictví. Aplikace vědeckých poznatků o homocysteinu do medicínské praxe by způsobily v léčbě zázraky. A to bez přehánění!…

Pane doktore, co je to vlastně homocystein a jakou má v lidském organismu funkci?

Podstata homocysteinu (Hcy) je v tom, že v buňkách probíhá nekonečný cyklus, jenž se jeví jako klíčový pro to, aby člověk vůbec žil. Tento cyklus navazuje na další biochemické děje, které jsou popsané v učebnicích. Běh těch dějů je nastavený tak, že fungují jenom v podmínkách dostatku vitamínů kyseliny listové, B6 a B12. Pokud je tato podmínka splněna, probíhá metabolismus bezchybně a nastává stav, který nazýváme „biochemické zdraví“. Autorkou onoho krásného termínu je paní doktorka Jitka Hořejšová.

Pokud však je vitaminů nedostatek, nastává porucha v metabolizaci,  Hcy se nemůže přeměňovat v neškodné látky. Buňky jej vypuzují do krve, tam se Hcy hromadí a vystupuje jeho toxicita. Ta spouští další patologické děje směrem do jednotlivých lékařských oborů a na jejich konci se pak se objevují jednotlivé civilizační choroby (CCH).

Jaké to jsou?

Rakovina, hypertenze, infarkty, Alzheimerova choroba, deprese, únavový syndrom, osteoporóza, poruchy plodnosti, rizikové těhotenství… Jde o celou řadu nemocí. Spíše by bylo jednodušší vyjmenovat onemocnění, jež sem nepatří.

A co poruchy imunity. Můžeme je též zařadit k CCH?

Ano. Je ale dobré rozlišovat běžné poruchy imunity, jako je snížení výkonnosti, čili malá odolnost proti chřipce, virózám a dalším nákazám, nebo poruchy imunity ve smyslu alergií (např. astma), či autoimunitní onemocnění, která mají trochu specifický způsob vzniku.

Co je tedy potřeba udělat u lidí, trpící CCH?.

Musíme rozlišit dvě roviny. Za prvé je třeba dát do pořádku metabolismus Hcy tak, aby neškodil. U většiny lidí to trvá dva měsíce, u extrémních případů dva a půl měsíce. Homocystein se srovná a člověk ihned vypadává ze skupiny rizikových lidí, jež může postihnout infarkt či mozková příhoda.

Potřebný dvouměsíční cyklus je doba velice krátká. Ale škody, které Hcy v organismu nadělal při autoimunitních onemocněních (revmatické onemocnění, artróza, osteoporóza, Crohnova choroba – je jich hrozně moc) potřebují na vyléčení třeba půl roku, než vymizejí příznaky. A něco to stojí, poněvadž prostředky k tomu nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Ale jsou účinné.

Jak si léčbu můžeme představit? Kapky či roztoky?

Problémy kolem Hcy léčíme jakoby po dvou kolejích. Na vlastní poruchu metabolizace Hcy člověk dostává jako hlavní složky kyselinu listovou a vitamíny B6 a B12. Jde tedy o léčení po „jedné koleji“, které uvádí hladinu metabolismu Hcy do normálního chodu a navozuje biochemické zdraví.

A „druhá kolej“ je pak napravování řady škod, jež Hcy nadělal. K tomu využívám řadu potravinových doplňků, jichž je na trhu celá řada. V poradně používám ustálenou sestavu. Výhodou je, že jde o produkty jedné firmy a to ve vysoké kvalitě. Nemusíme tudíž sahat po produktech do jiných firem, čímž pacient může využít jednu firemní slevu pro preparáty za nákupní cenu.

V sestavě je potřeba použít Aloe Vera, ProBalance na odkyselení, probiotické bakterie na odstranění hnilobných procesů – kvasinek, plísní ze střeva a obnovení jeho normální funkce. Zmiňovaná léčba je nezbytná u všech poruch imunity, tohle musíme dávat do pořádku. A pak je tam specifická podpora imunity.

Ještě bychom mohli jmenovat další vitamínové doplňky. Ony zmíněné jsou nejvíce potřeba.

Jaká je optimální hodnota homocysteinu?

Většina populace, která nebere vitamíny, má hladinu Hcy v rozmezí zhruba 10 až 15 mmol/l.

Lidé, kteří trochu vitamíny užívají, jsou mírně pod 9 mmol/l, což bereme jako hranici relativní bezpečnosti, kdy jsou z nejhoršího venku. Hodnota 6,4 mmol/l  je považována za horní hranici v rozmezí, kdy už je člověk mimo riziko jakýchkoliv CCH.

Obecně platí, že u dětí jsou hodnoty nižší. Nejméně jsme měli hladinu kolem 3 mmol/l. Objeví-li se nižší naměřená hodnota, jde většinou o chybu laboratoře. Už pokud je hodnota pod 5, je to většinou podezřelé.

Souvisí hodnota Hcy s vážností onemocnění?

Nesouvisí. Nevidíme totiž do metabolismu, do jaké míry v něm začal vznikat homocystein thiolacton, což je toxická varianta, vznikající u lidí se zvýšeným Hcy. U nich se v játrech tvoří tento Hcy. Je toxičtější a je hlavním původcem velkých poškození homocysteinem, jež registrujeme. Hcy thiolacton vzniká někde okolo hladiny Hcy 10 mmol/l, jindy potřebuje až 15 – 20 mmol/l. aby mohl vznikat. Leč přesná pravidla jeho vzniku neznáme a určit tudíž nemůže.

Jak mají pacienti, u nichž se dá hladina Hcy do pořádku, dodržovat příjem kyseliny listové, vitaminů B6 a B12?

Naše praxe je taková. Už při první návštěvě pacient dostane pouze dávky vitamínů, abychom změřili jedinou změnu v jeho životě, tzn. přidání vitamínů do životosprávy. A když se po dvou měsících Hcy patřičně nesníží, hledá se příčina. Ve snaze o zlepšení se přidávají úpravy diety, skladby stravy a další potravinové doplňky.

První interval pro kontrolní vyšetření je po dvou měsících, když se Hcy sníží dostatečně, tak se u mladších lidí kontrola dělá po půl roce. Záleží též na tom, jaká je další hodnota Hcy. Zda se nachází u rozhranní se skupinkou, kde je vyšší Hcy a vyšší dávky, anebo se homocystein dostal těsně pod tuto hranici.

Někdy se stane, že pokud nasadíme tabulkové snížení dávek vitamínů, nejsou s tím buňky spokojeny a Hcy jde nahoru. U pacientů s takovýmito hodnotami tedy neděláme příliš dlouhý interval. U výrazného snížení se dá kontrola dělat do půl roku.

Spolupracujte při léčbě s jinými kolegy lékaři?

Pouze velmi ojediněle. Většinou se pacient rozhodne sám, přinese si s sebou nálezy od odborníků, čímž máme jasně stanovené diagnózy, míru poruch. K  vyšetření se posléze doplní stanovení hladiny Hcy a pacient dostává doporučení, co má dělat.

Pořád zůstává hodně lékařů, kteří můj komplexní pohled na pacienta nesdílejí, a zůstává stále mnoho z nich, kteří praví, že Hcy je šarlatánství a jestli lidé chtějí vyhazovat peníze, ať si poslouží… Přesto se objevují lékaři, kteří tento posun od symptomatického (léčí se následky) ke kauzálnímu (zkoumá se příčina nemoci) vítají.

Co genetické dispozice člověka? Můžeme kupříkladu ochránit člověka s rodinnou anamnézou rakoviny, aby on sám byl mimo nebezpečí?

Otázku nutno rozebrat. Vznik onemocnění často závisí na poměru toho, co je vloženo v genech a vlivů životosprávy. Tyhle dvě věci se sčítají. Pokud dáme do pořádku životosprávu, kam patří i hladina Hcy, tak můžeme rozhranní mezi zdravím a nemocí  – kdy nastavení rozhranní určují geny – posunout směrem ke zdraví. Sklon k chorobám se tím neprojeví, což je obrovská výhoda práce s Hcy.

Kdy nejlepší období začít s měřením Hcy?

Po léta jsme měli představu, že by se v populaci měla udělat prevence CCH tak, že by se Hcy systematicky vyšetřoval, snižoval a udržoval na nízké hladině. Původní představa byla začít při dosažení dospělosti. Dnes se však ukazuje, že hranice se musí posunout níž, neboť CCH vznikají u mladších jedinců ve značném počtu. Hranice se tak dostává k 14, možná i 12 letům.

Stanovit Hcy u dětí, jež mají výrazné zdravotní poruchy, se snažíme nedělat dřív než v 7 letech, u mladších pouze při mimořádně závažných poruchách, kdy jde o život dítěte. Tehdy se potřebujeme podívat, o kolik se sníží Hcy, když dítě dostane vitamíny. Tím se dozvíme, zda se lehce dostává ze svého zdravotního ohrožení. Toto se dělá i u mladších dětí.

Jsou to fakta nesmírně důležitá. S edukací o zdravém životním stylu by se tedy mělo začít už na základních školách, že?

Ano. Bylo by potřeba, aby se děti v období dospívání dozvěděli o Hcy ve významu pro příští generaci, již by měli zplodit. Pokud totiž začnou mí zájem o druhé pohlaví a blíží se doba pro zplození dětí, měly by si zavčas dát Hcy do pořádku. Těhotenství by pak probíhalo jako nerizikové, dítě by se narodilo zdravé, bez poruch metabolismu, imunity, nebo dokonce bez viditelných vrozených anatomických vad, jakou jsou deformity končetin, anebo rozštěpy úst.

Jak dlouho před početím by si žena a muž měli dát do pořádku hladinu Hcy?

Půl roku. Počty jsou jednoduché: dva měsíce trvá snížení Hcy, na což u muže navazují tři měsíce, jež jsou zapotřebí pro výměnu zásob spermií. Tím odejdou ty, které jsou poškozeny toxicitou Hcy a vytváří se nové, jež jsou zdravé. Vše nám poté ukáže spermiogram a další ukazatelé.

U žen sice výměna možná není, avšak se ukázalo, že je možná určitá regenerace poškozené DNA, poškozených genů tím, že se tam dodá enzym Telomeráza, který působí na konci DNA, kde brání roztřepení a jejímu zkracování. Tak vzniká porucha v genech.  Pokud je tedy u žen dostatečná doba a dojde k regeneraci, je předpoklad pro zplození zdravého dítěte.

A co pohled Ministerstva zdravotnictví (MZ)?

Tento resort je zatím stále ve službách farmaceutický firem. Nyní proběhl křest mé knihy s názvem Homocystein, civilizační choroby a biochemické zdraví. Ministr Němeček byl pozván, aby se ujal role kmotra. Křtu předcházela tisková konference, na níž se měli novináři dozvědět o tom, jací jsou společní jmenovatelé mezi výhledovým programem Ministerstva zdravotnictví (Program ZDRAVÍ 2020). V rámci něj vloni 23. července vyhlásili program snižování výskytu CCH.

Tady jsme v postatě na jedné lodi, neboť tato kniha je toho času jediná, jež může sloužit coby učebnice pro lékaře, aby se do programu mohli zapojit. Dozvěděli by se další fakta, jež neznají. Pokud se totiž objeví závažné vědecké poznatky, podložené výzkumem, jsou lékaři povinni se je naučit. A to je případ Hcy. Proto by MZ mělo tato zjištění vydat jako metodický pokyn. To bych už neměl dělat já, i kdybych tyto podklady pro ministerstvo zpracoval.

Jako reakce na neochotu tehdejšího ministra Hegera jednat o tomto tématu vznikla před dvěma roky tzv. paralelní péče o zdraví. Tehdy jeden pacient vyjádřil: „Můžeme se na ně vykašlat a vytvořme si paralelní péči o zdraví. Přejdu- li dodneška, máme v ČR a na Slovensku celkem 69 vyškolených poradců, kteří jsou schopni tuto práci dělat.

Naši poradci na detašovaných pracovištích kolem sebe soustřeďují vyšetřování Hcy, lidem to zprostředkují, takže ti nemusí za námi do Prahy. Poradci nad výsledky konají potřebné poradenství, k němuž mají ode mě podklady. Pracují tedy na stejné úrovni jako my.

Takže alespoň jeden dílčí úspěch. Pamatuji si totiž, jak jste před lety sváděl boje s panem náměstkem ministrů zdravotnictví Markem Šnajdrem…

Tehdy u pana Šnajdra nešlo ani tak o nepochopení, jako o záměr. Počínání Ministerstva bylo součástí širšího marketingového plánu naše snahy potlačit. Je naprosto pochopitelné, že každý výrobce nechce mít na trhu nic, co by mařilo odbyt jeho výrobků. U farmaceutických firem je to snazší a specifičtější v tom, že odběrateli léků jsou nemocní lidé. Výrobci léčiv tudíž potřebují co nejvíce nemocných, žádnou prevenci, prostě nic, co by mohlo zdravotní stav populace zlepšit. Právě toto byla pana Šnajdra.

Vypadá to, že lobby farmaceutických firem je všemocné a jejími nitkami je protkán celý systém zdravotnictví…

Farmaceutické firmy se brání tomu, aby se u potravinových doplňků jakkoliv používalo slovo léčení, prevence, zlepšení zdravotního stavu, výrazná podpora imunity nebo cokoliv dalšího v obdobném duchu. Výrobci léčiv tak omezují výrobce, kteří tyto termíny nemohou uvádět v příbalových letácích.

Pokud však preparáty já sám používám při léčení, nejsem těmito předpisy vázán, přičemž nahlas prohlašuji, že jsou součástí kauzálního léčení CCH. Je důležité si uvědomit, že chemické léky z lékáren nezasahují do léčení příčin civilizačních chorob, kdežto tyto potlačované potravinové doplňky ano.  Kauzální léčení – tedy léčení příčiny – je kombinací: snížení homocysteinu, obnovení biochemického zdraví a nasazení těchto potravinových doplňků.

Takže předpokládám, že edukace na lékařských fakultách o Hcy je tabu?

Přesně tak. V listopadu jsem přednášel v knihovně v Sedlčanech. Ředitelka knihovny nám přečetla dopis od studenta 2. ročníku medicíny z Plzně. V dopise ji napadl a uvedl, že knihovny by měly být místem, odkud se šíří zdravá osvěta, nikoli dávat prostor „šarlatánským odsouzeníhodným metodám“, jaké zaznívají z mých přednášek. Byl to pro mě impuls k tomu, abych pátral po tom, co obsahuje učivo, z nějž se medici učí.

Zjistil jsem, že v podkladech z biochemie pro studenty 3. lékařské fakulty je bezvadně popsán metabolismus získávání energie přeměnou látek adenosintrifosfát a denosindifosfát a zpátky. To už jsme se učili jako medici. O kus dál je popsaný Krebsův cyklus, jinak též nazývaný cyklus kyseliny citronové, kde se zpracovávají uhlíkaté zbytky mastných kyselin na zdroje energie. Tento cyklus byl již znám v době, když jsem byl v 1. ročníku medicíny a k němu nic nepřibylo.

Biochemicky je naprosto jasné, že mezi těmito dvěma významnými chemickými reakcemi (objev Krebsova cyklu byl odměněn Nobelovou cenou) je vložen metabolismus Hcy – jenž by měl být popsaný a uveden v učebnicích, neboť do metabolismu homocysteinu vstupuje adenozin z první přeměny a na konci vystupuje látka, která se jmenuje pyruvat a je prvním článkem, u nějž začíná metabolismus v Krebsově cyklu.

Takže mezi těmito články je pouze bílý flek na mapě. Přitom výzkum kolem Hcy začal v roce 1962 a tuším, že kolem roku 1970 už byl popsaný biochemický cyklus, zhruba s přesností jak ho známe dnes. Pokud nejsou tyto informace uvedeny v učebnicích, můžeme vyvozovat, že je někdo pro jistotu z učebních osnov vytlačil, aby náhodou nebyl popsán význam Hcy a medici se nedobrali k prevenci CCH!

A jak je na tom nauka o Hcy v zahraničí?

Stejné jako u nás. Jde o spojité nádoby. Podle zpráv a dokladů, jež máme k dispozici, se Hcy vyšetřuje ve větší míře než u nás, přičemž ho zadává více lékařů a zdravotnických zařízení. Jde o Německo či Kanadu, i když tam se to děje spíše ostrůvkovitě než plošně. A zmínil bych ještě jednoho pacienta – Čecha žijícího ve Švýcarsku – , jenž si tam nechal udělat Hcy a výsledek obdržel.

Co uvést na závěr?

V knížce Halforda a Brallyho v českém překladu Rozluštění faktoru H – čili homoysteinu, se objevila krásná definice Hcy: „Je to nejlepší předpovědní faktor, který člověku určí, jestli je předurčen k dlouhému životu v dobrém zdravotním stavu, nebo naopak jestli je mu předurčeno předčasně zemřít a ještě být trápen CCH.“

Já k tomu ještě dodávám, že tato předpověď není definitivní, neboť vyšetřením hladiny Hcy a jeho snížením se dá mnohé změnit k lepšímu. Pokud člověk neudělá nic a bude spoléhat na to, že mu zdraví bude sloužit, tak se naopak může dobrá předpověď zvrtnout na špatnou stranu.

Lepší citát na závěr si nelze představit. Doufejme, že se vydáním knihy ledy prolomí a naše zdravotnictví se bude reformovat do podoby, jež bude chránit zdraví pacientů před poškozením.

Karel MUŠKA


MUDr. Karel Erben, nar. 1932. Práci lékaře bere jako své poslání. Skutečnou zajímavost nabyla po roce 1990, kdy změnil specializaci na prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Ta ho dovedla k poznatkům o homocysteinu (Hcy) a s ním k seznámení s vědeckými pracemi, jež znamenaly objev příčiny civilizačních chorob (CCH). MUDr. Erben je autorem formulování „Obecné teorie vzniku civilizačních chorob“. Vytrvalá snaha propagovat porozumění Hcy ve vztahu ke vzniku CCH mu nadělala řadu nepřátel mezi kolegy lékaři, ale především u farmaceutických firem. Za svoji práci obdržel od spolku Sisyfos Bludný balvan za rok 2007. Letos mu vyšla kniha Homocystein, civilizační choroby a biochemické zdraví.

Facebook komentáře