Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz
01/16/2018

Vliv TV klesá a internetu roste, zjistili sociologové

čt nePodle získaných dat se respondenti KSV nejvíce zajímají, kromě rodinných záležitostí, o situaci v České republice, tedy o vnitropolitické informace – 72 % z nich, méně o informace z okolí svého bydliště – 59 %, a o informace ze světa – pouze 54 %.

Nepřekvapuje, že občané získávají nejvíce informací ze sdělovacích prostředků, zejména z televize – 83 % dotázaných. Poté z internetu – téměř polovina populace (48 %), což je významný nárůst oproti posledním létům.  Noviny a časopisy využívá k informování 42 %, a rozhovory se známými a přáteli 36 % dotázaných. Rodinní příslušníci jako zdroj informací obsazují šesté místo (19 %). Zajímavé je, že plakáty, letáky a billboardy jsou až na posledním místě s necelými 2 %.

Jak vyplývá z dalších dat, politickou orientaci dotázaných občanů ovlivňuje nejsilněji rodina, současně přátelé a známí, a vlastní poznávání, zejména četba. Sdělovací prostředky figurují až na dalším místě – za působením internetu. Z toho plyne, že vliv sdělovacích prostředků, především televize, poklesl, a to vzhledem k určitému stupni nedůvěry především v politické zpravodajství.

Facebook komentáře