Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz
11/19/2017

Nejšťastnější z čestného občanství byla paní Malichová

Primátorka hl. m. Prahy včera předala čestné občanství významným českým výtvarníkům Karlu Malichovi a in memoriam Adrieně Johnové Šimotové. Udělení čestných občanství navrhly ke schválení Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy primátorka Adriana Krnáčová a předsedkyně Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP Eliška Kaplický Fuchsová.

„Karel Malich i Adriena Johnová Šimotová patří mezi významné osobnosti českého umění a my můžeme být jen rádi, že jejich dílo je spojeno s Prahou. Já osobně si cením toho, že jsem měla možnost tato čestná občanství předat, protože je to způsob, jak jim mohu jménem Prahy vyjádři dík,“ uvedla na slavnosti v Brožíkově sále na Staroměstské radnici primátorka Adriana Krnáčová. Přítomným pak zahrála a zazpívala Dětská opera díla B. Martinů a W. Mozarta s velkým aplausem.

Karel Malich, významný český malíř, kreslíř, sochař a grafik, patří k nejuznávanějším klasikům české výtvarné scény. Jeho život je velmi úzce spjat s Prahou, studoval zde a také zde stále působí. Akademické i laické veřejnosti je znám především svými koloristickými pastely a drátěnými objekty. Roku 1990 uspořádala Galerie hlavního města Prahy v domě U kamenného zvonu rozsáhlou výstavu Malichova díla. Roku 1994 se konala další velká výstava díla Karla Malicha, tentokrát v Jízdárně Pražského hradu. Roku 1995 byl výběr z jeho pastelů a drátěných objektů vystaven v československém pavilonu na bienále v Benátkách; potom na samostatné výstavě v rakouském Kunsthalle Krems a v německém Muzeu Fridericiatum v Kasselu. Roku 2002 opět vystavoval v Paříži. Karel Malich je od roku 1958 členem skupiny Sdružení českých umělců grafiků Hollar a od roku 1963 členem Skupiny Křižovatka. V roce 2007 pak získal Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby a výtvarného umění a architektury. Během let 1990 až 1991 Karel Malich profesoroval na pražské Akademii výtvarných umění. V současné době žije a pracuje v Praze.

Adriena Johnová, roz. Šimotová, se v Praze narodila, studovala, žila a působila. V letech 1945 až 1950 studovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze pod vedením profesora Josefa Kaplického, u něhož v letech 1950 až 1953 pokračovala postgraduální aspiranturou. V roce 1950 byla přijata do Střediska Umělecké besedy. Na konci aspirantury se společně s Kaplickým a několika kolegy podílela na reliéfu pro Expo 58 v Bruselu. Adriena Johnová Šimotová vystavovala svá díla na mnoha místech vlasti i celého světa. Doma mohla po nástupu normalizace vystavovat pouze neoficiálně. V roce 1970 dostala zlatou medaili na Mezinárodním bienále grafiky ve Florencii. O dvacet let později získala prestižní cenu Gottfrieda von Herder ve Vídni. V roce 1991 byla vyznamenána Řádem rytíře umění a literatury ve Francii. V roce 1997 převzala z rukou prezidenta České republiky Medaili Za zásluhy I. stupně. V roce 2003 jí byl udělen francouzský Řád důstojníka umění a literatury. V roce 2005 jí udělila Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě titul Doctor honoris causa. Senátem Parlamentu České republiky byla v roce 2005 vyznamenána Cenou Společnosti pro vědu a umění. Ve stejném roce získala Cenu Ministerstva kultury České republiky. V roce 2007 jí Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze udělila titul Doctor honoris causa.

Karel Malich se cestou ze slavnosti k přistavenému automobilu reportérce PZ svěřil, že je čestným občanstvím hlavního města potěšen, ale že ho bolí nohy a byl by už rád doma, největší radost tak měla jeho paní Hana.

Mališová

Facebook komentáře