Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz
11/24/2017

Pražský zpravodaj hostem Jarní bezpečnostní konference

V technice se daří identifikovat slabá místa projektů, učit se z chyb (nejlépe těch druhých), minimalizovat možnost katastrofy (vyloučit na nulu nikdy nelze) a v případě mimořádné události pak zmírňovat její dopady na populaci a přírodu, což je jednodušší v případě veřejného vlastnictví než soukromého, řídícího se pouze logikou maximalizace ziskovosti a proto omezujícího náklady např. na bezpečnostní ventily, viz největší ekologická katastrofa, ropná katastrofa v Mexickém zálivu nebo zničená americká jaderná elektrárna v japonské Fukušimě s nízkými vlnolamy, resp. zbudovaná příliš blízko u moře, aby se neprodražily trubky s chladící vodou.

Klimatické katastrofy, pády asteroidů a válečné konflikty včetně jaderných či vedených jinými zbraněmi hromadného ničení (ZHN), pak tak snadné prognózovat a odvracet není, neboť ve finále se jedná o politická rozhodnutí, která ovšem překračují horizont obvyklého uvažování politiků (partajních oligarchů) na čtyři či osm let, kdy jim vyprší mandát, takže se podceňuje prevence neboť bývá nákladná a její efekty se voličům těžko “prodávají”. Řešením jsou referenda, občanská veta a odvolatelnost politiků, čemuž se ovšem brání jako “čert kříži”.

Lidstvu proto reálně hrozí vyhynutí, neboť se včas proti hrozbám nespojí, nepronikne do blízkého i hlubokého vesmíru ve kterém má teprve zajištěnu budoucnost, neboť například úder asteroidu do Země je s matematickou jistotou jistý, stejně jako klimatické změny nebo expanze a vyhasnutí slunce. Na tyto hrozby se lze společně připravit, adaptovat se, přestěhovat se či je sofistikovaně odvrátit, ovšem národní státy ani jejich pakty na to nemají dost sil a prostředků.

Politici mírovému sjednocení Eurasie a lidstva brání v zájmu svých sponzorů – bankéřů, zbrojařů a dalších korporací, ale i v zájmu armád a tajných služeb, které mnohde přebraly kontrolu nad politickým procesem, viz USA.

Washington ovládaný neokonzervativci a Magnum 12 usiluje o globální hegemonii, neboť čas nepracuje pro něj a pokusí se tedy vyřadit eurasijskou konkurenci ze hry. K tomu mu slouží i EU, založená a řízená CIA, která k nám importuje islámské teroristy, sankcionuje protiprávně RF a chystá na ni útok v rámci plánu Barbarossa 2 (vyhubení Slovanů i Židů a ovládnutí jejich přírodních zdrojů).

V této souvislosti je zajímavé, že německý kancléř Adolf Hitler a jeho hlavní “židobijec” Adolf Eichman byli oba židovského původu a s likvidací chudých Židů (souvěrců) v táborech smrti jim pomáhali rabíni, kteří židovské obce uklidňovali báchorkami o sprchách a hygieně v Osvětimi, kdy místo vody do sprch (plynových komor) dodávala firma IG Farben plyn Zyklon B v krystalech a náročnou administrativu pomáhala příslušníkům SS zvládat výpočetní technika americké korporace IBM. Tratě do táborů smrti navíc nebyly spojeneckým letectvem, na rozdíl od Drážďan a jiných měst, nikdy bombardovány.

Dnes je zakázáno říct i to, že Evropu ohrožuje stěhování národů, že imigrace přináší zločinnost a teror. Je zakázáno říct, že to vše se neděje náhodou, ale na základě dopředu naplánované a dobře řízené akce, uvedl před časem předseda maďarské vlády Orbán. Svoboda prý začíná vyslovením pravdy. V Evropě je však nyní zakázáno říkat pravdu.

“Nechceme slyšet pravdu, chceme žít ve virtuální realitě za skleněnou deskou,” říká i tchán polského prezidenta, literární vědec Kornhauser.

Pravda je dle jeho kolegy,  přeživšího šťastnou náhodou holocaust, taková, že “průmyslové vyhlazování lidí slovanského a židovského původu kapitalistickým plynem k krystalech Zyklon B nakoupeným ve veřejných zakázkách SS se může kdykoliv lehce opakovat neboť lidé, kteří jej intenzivně provozovali ve Třetí říši, nebyli po válce hnáni k odpovědnosti v rámci budování paktu NATO”.

Takže příští bezpečnostní konference bude mít o čem diskutovat nejen v kuolárech, kde zaznělo, že v současné evropské situaci jde o udržení nadvlády dolaru a zásobování Evropy zkapalněným plynem z amerických zdrojů, místo ruských, které pak slouží k modernizaci armády. Generálové se ovšem připravují většinou na minulou válku, zatímco ta budoucí je vždy odlišná. Největší nebezpečí tak každé lidské organizaci hrozí od jejího vedení, zvláště když si vedoucí úlohu nárokuje na základě mystických koncepcí vyvolenosti, Prozřetelnosti či dějinných zákonů.
Facebook komentáře