Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz
01/18/2018

Ústavní činitelé lidem lžou a masivně rozkrádají veřejné zdroje

Úroveň platů v některých částech státní správy je vyšší, než odpovídá platové tabulce v rámci stávajícího systému odměňování. To naznačuje, že přinejmenším některé úřady pro účely získávání a udržení zaměstnanců při odměňování využívají velkou míru volnosti. Přehled Idea také ukázal, že data využívaná pro rozpočtování se výrazně liší od reality, především co se týče platů.
 
Jedním z důvodů přetrvávání rozdílů mezi plánovanou (rozpočtovanou) zaměstnaností a realitou je, že do rozpočtového procesu formálně nevstupují údaje o skutečném počtu zaměstnanců a jejich skutečných průměrných platech. Tzv. indexy, které v rozpočtové dokumentaci ukazují změnu oproti předchozímu roku, se totiž nevztahují k realitě, ale k počtům míst a platů ve státním rozpočtu předchozího roku. Protože řízení zaměstnanosti ve státních organizacích dnes probíhá především přes státní rozpočet, efektivnější řízení vyžaduje vyřešit tuto slabinu rozpočtového procesu.
 
Nejen politické záměry, ale i státní rozpočet jako zákon, se liší od skutečnosti a často velmi výrazně. Počet rozpočtovaných (tedy ve státním rozpočtu plánovaných) míst je pravidelně vyšší než skutečný počet státních úředníků. Tyto rozdíly jsou relativně velké a přetrvávají v čase. Ve státní správě (tedy mimo bezpečnostní a jiné sbory) tak v roce 2012 „chybělo“ přes 3 000 (přes 5 %) státních úředníků. Díky tomu byly v této skupině skutečné průměrné platy zhruba o 3,8 % vyšší než platy rozpočtované. K extrémnímu rozdílu přes 20 % došlo v ostatních ústředních úřadech mimo ministerstva už v roce 2011!
 
V roce 2012 byl průměrný plat ve státní správě 26 841 Kč; na ministerstvech to bylo 36 741 Kč. Tyto průměry přesahují parametry tarifů v rámci stávajícího systémů odměňování: např. tabulkový plat státního úředníka v nejvyšší platové třídě s dvanácti lety zkušeností, bez osobního příplatku a příplatku za vedení, je podle odpovídající tabulky 26 710 Kč.7 Ačkoli průměry jsou nejspíš do značné míry taženy relativně vysokými platy menšího počtu náměstků a vysoce postavených úředníků, toto srovnání může naznačovat, že některé úřady se pro účely získávání a udržení kvalitních zaměstnanců využívají velké míry volnosti, kterou stávající systém odměňování poskytuje.
 
Občané ČR přitom živoří pod úrovní minimální mzdy v sousedním Německu a to i v těch nejvýkonnějších firmách, jako je Škoda Auto.  Lidový sněm proto rozhodl stanovit “služebníkům lidu”, tedy ústavním činitelům a jejich byrokratům, plat ve výši mediánové (nejčastější) mzdy v národním hospodářství. Ušetří se desítky miliard korun, které mohou jít skutečně potřebným. Další stovky miliard se utrácí za předražené a často naprosto zbytečné veřejné zakázky a dotace OZE. Jak říkával Špidla: Zdroje, jsou!
Facebook komentáře