Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz
11/24/2017

Pokusím se zvrátit rozhodnutí Šlachty, uvedl Bělobrádek

Jsem znepokojením děním kolem reorganizace policie. I když tato reforma je plně v kompetenci a odpovědnosti policejního prezidenta a ministra vnitra, cítím povinnost se k ní vyjádřit jako předseda jedné z koaličních stran.

Pokládám za zbytečné a nebezpečné, že se kolem této administrativní změny strhla tak silná politická bouře, v níž místo racionálních argumentů vládnou emoce a kdy se místo faktů šíří spiklenecké teorie.

Pokládám za chybu, že policejní prezident a ministr vnitra se svým záměrem neseznámili partnery a veřejnost dříve. Za chybu pokládám i reakci ANO, které kvůli administrativní změně v řízení policejních útvarů vyvolalo dohadovací koaliční jednání a hrozí demisemi.

Veřejnost nesmí být takto strašena a zodpovědní politici by nyní měli zchladit hlavy a uklidnit občany. Podle mého názoru je k tomu zapotřebí následující:

1. Spíše než v dohadovacím jednání by se reorganizace policie měla řešit v orgánech, kam patří. To znamená na vládě, případně Bezpečnostní radě státu.

2. Ministr vnitra by měl do konce června připravit zprávu o reorganizaci a jejích záměrech a jasný harmonogram kroků, které budou následovat po 1. červenci a vláda by o těchto věcech měla diskutovat.

3. Ministr vnitra a policejní prezident by měli garantovat všem příslušníkům ÚOOZ a UPKFK, že budou zachována jak jejich místa, tak jejich práce a že budou moci pokračovat ve vyšetřování otevřených caus. Rovněž by měli garantovat, že nebude rozbita velitelská struktura těchto útvarů.

Osobně se ještě pokusím zvrátit rozhodnutí plukovníka Roberta Šlachty odejít do civilu. I když vyšetřování korupce nestojí a nepadá s jedním člověkem, jde o nesmírně zkušeného policistu, o kterého by bylo škoda přijít.

Jsem přesvědčen, že problémy se mají řešit jednáním a ne hysterií. Politizace a personifikace problému ničemu neprospívá.

Pro KDU-ČSL je boj proti korupci zásadní prioritou, přičemž klademe důraz na systémové řešení. Právě o něm chceme společně s partnery jednat.

Tato vláda je a musí zůstat protikorupční.

Pavel Bělobrádek,
vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace
předseda KDU-ČSL

Facebook komentáře