Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz
01/18/2018

Je Bělohradský “člověk idejí” a prosadí Ústavu Země, nebo je pouhý postmoderní rétor?

“Já mám jistou námitku proti označení V. Bělohradského za ´člověka idejí´. Vím totiž, že naopak prohlašuje ´konečně jsme se těch idejí (nacionalismus, komunismus, náboženství atd.) zbavili´. On ale neví, čím ty ideje nahradit. Respektive co s prázdným místem, které po nich zbylo,” píše Eva Hájková v TOP a DR.
Ano, to je přesné. Bělohradský nejen že nemá nic, čím by tyto ideje nahradil – on je vůbec nahradit nechce. Ledaže bychom na “náhražku” považovali naprostý ideový relativismus.
To “prázdné místo” nahrazuje jenom jakýmsi ad hoc aktivismem paralelních struktur, autonomních skupinek, které se spojují za určitým momentálním cílem, aby se vzápětí zase rozpadly. Dalo by se říci, že Bělohradský ideje svět idejí nahrazuje ideou atomismu, souhlasí Josef Poláček.
Jednou jsme se bavili o tom, že v demokracii má rétorika přednost před filosofií a vyřčené slovo před mlčenlivou pravdou. (Poznámka pod čarou: nikoli před pravdou umlčenou – to je pravda těžká, která má váhu slov nevyřčených v úzkosti, což se děje v diktatuře, ale ne v demokracii, kde je pravda lehká a slov je nadbytek.) Každopádně Senát je to pravé místo pro kritickou rétoriku demokracie, prozradil Milan Znoj a Poláčka rovněž zaujal: Je možno konstatovat, že Milan Znoj tímto pojmenováním – ačkoli dozajista nechtěně – dokonale vystihl pravý charakter a význam vstupu V. Bělohradského do světa politiky: Rétorika místo filosofie.
Bělohradský však TOP reportérovi veřejně přislíbil podporu Ústavě Země a seminář s jejím autorem prof. Josefem Šmajsem po svém zvolení do Senátu, ale i pokud zvolen nebude. Tak uvidíme.
Facebook komentáře