Tipy volejte: 773 693 460, pište redakce@prazsky-zpravodaj.cz
01/16/2018

Guvernéra Rusnoka čeká hodně práce

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval do funkce guvernéra České národní banky (ČNB) Jiřího Rusnoka. Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) jeho volbu vítá a počítá s pokračováním dosavadní konstruktivní spolupráce s centrální bankou i pod novým vedením.  „Je to dobrá volba. Věřím, že svou odbornou pouť zvládne precizně,“ uvedl pro Pražský zpravodaj prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

Nejvýznamnějšímu podnikatelskému svazu v ČR je totiž osobnost Jiřího Rusnoka dobře známa – již v roli premiéra úřednické vlády před třemi lety prý projevoval velké pochopení pro potřeby českého průmyslu.

„Pro podnikatelské subjekty je klíčová stabilita podmínek, nešokování a předvídatelnost. Věříme, že snahy nových členů budou vést k zajištění předvídatelných podmínek a cenové a finanční stabilitě, v souladu s hlavními cíli ČNB,“ říká Hanák.

Připomněl rovněž, že otazníky mezi podnikateli vyvolává příprava strategie exitu ze současného intervenčního režimu ČNB a její správná komunikace. „Věříme, že obměněná bankovní rada naváže na dosavadní komunikaci a slibované kroky dodrží, “  konstatoval Hanák.

SP ČR s ČNB dlouhodobě spolupracuje, například formou společného kvartálního šetření aktuálního stavu prostředí české ekonomiky mezi firmami. Špičky ČNB a reprezentací zaměstnavatelů se také každoročně setkávají, aby spolupráci zhodnotili a nacházeli nová společná témata.

„Věříme, že se obměněná Bankovní rada bude i nadále setkávat se zástupci jednotlivých ekonomických subjektů a bude vnímat praktickou stránku svých rozhodnutí a jejich dopad na ekonomické aktéry,“ uzavřel Jaroslav Hanák.

Země Visegrádu se tak budou zřejmě muset zamyslet nad případnou společnou měnou, která dává větší smysl a naději na reálnou konvergenci ekonomik než euro a nestabilní eurozóna. Emisi peněz pak bude možné demokratizovat a po zespolečenštění zdrojů přejít na objektivní Pracovní kredity v souladu s pracovní teorií hodnoty.

Politická přitažlivost definitivního zrušení peněz pro naprostou většinu obyvatelstva se přitom podle ekonomů opírá o dvojí perspektivu. Za prvé bude znamenat současné zrušení všech dluhů. Protože jsou obyvatelé v převážné většině čistými dlužníky, ať už prostřednictvím kreditních karet nebo hypoték na byty, získá takový program značnou politickou oporu a ti, kdo na něm získají, přehlasují menšinu, která na něm ztratí. 
Za druhé přechod k rovnostářskému systému plateb přinese pro většinu obyvatelstva výrazné zvýšení příjmu! A o to všem progresivním silám jde. Je tedy vhodný čas spojit tři klíčové ideje – pracovní teorii hodnoty, kybernetickou koordinaci a participativní demokracii – jako alternativu ke »svaté« fašistické trojici cen, trhů a parlamentu, kterou hájí už jen neokonzervativci a jejich propagandou zmatení spoluobčané.

Facebook komentáře